Regulamin sklepu

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WERNER P.POŻ

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy WERNER P.POŻ  prowadzi sprzedaż hurtową przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Małgorzata Werner prowadząca na podstawie wpisu CEING działalność gospodarczą pod nazwą Werner P.POŻ Małgorzata Werner z siedzibą 04-870 Warszawa, Trakt Lubelski 55. NIP : 5271685142, REGON : 017291317

3. Klientem sklepu może być każdy, kto wyrazi chęć zakupu i spełnia warunki niniejszego regulaminu.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto .

8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, do tego czasu sklep nie ma obowiązku realizacji zamówienia.

5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości lu w przypadku braku zamawianych produktów na stanie magazynowym. 

6. Sklep do każdego zakupu wystawia fakturę VAT, do wystawienia której, kupujący musi podać następujące dane : nazwa/imię i nazwisko, adres, NIP. 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Dostawa i płatność.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku wybrania płatności przelewem, przelew należy zrealizować po przyjęciu przez sklep zamówienia do realizacji.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła firmą kurierską za pośrednictwem platformy wysyłkowej Sendit S.A. lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. Zamówienie może być również wysłane do klienta bezpośrednio od podmiotu będącego Dostawcą Sprzedawcy, za pośrednictwem firmy kurierskiej z którą ten dostawca korzysta. 

2. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres pocztą kurierską w ciągu dwóch do pięciu dni roboczych lub w ciągu 14 dni roboczych w razie braku na magazynie .W przypadku niemożności wywiązania się z niniejszych terminów sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta w celu ustalenia terminu dostawy lub odstąpienia od umowy do czego w tym przypadku mają prawo obie strony. 

3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

5. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta, będzie on zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów wysyłki w obie strony wraz z kosztem ubezpieczenia i opłaty za pobranie jeżeli takowe będzie opłacone,  t.j koszty wysyłki do Klienta, jak również koszty zwrotnego odesłania nie odebranego zamówienia do Sprzedawcy.

6. Zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie nie zgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania, Kupujący powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej, spisać z kurierem protokół uszkodzenie (kurier  powinien formularze mieć przy sobie jeśli nie będzie posiadał formularza należy spisać protokół na kartce z podpisem kuriera) i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail werner.ppoz@gmail.com . Przyjęcie przesyłki przez Kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym i spisanego protokołu traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

Uwaga:

1. koszt dostawy może ulec zwiększeniu w przypadku produktów o niestandardowych gabarytach i/lub większej wadze.

2. waga wszystkich przesyłek ważących 0-120 kg , jest ustalana względem rozmieszczenia wagi poszczególnych towarów w paczkach do 30 kg, co może spowodować zmianę kosztów dostawy wyliczonych przez sklep, o czym zostaną Państwo powiadomieni przed wysyłką zamówienia w celu Państwa akceptacji zmian.

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien niezwłocznie zgłosić reklamację na adres e-mail : werner.ppoz@gmail.com , z opisem niezgodności i dowodem zakupu.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. W trakcie realizacji reklamacji właściciel sklepu może przekazać rozpatrzenie reklamacji bezpośrednio producentowi lub dostawcy reklamowanego artykułu, co wiąże się z przekazaniem danych osobowych reklamującego takich jak ( nr. telefonu, adres e-mail, adres, nazwa firmy/imię i nazwisko osoby kontaktowej). Na takie przetwarzanie danych osobowych klient wyraża zgodę akceptując politykę prywatności w trakcie, rejestracji, logowania się do sklepu, dokonując zakupu. 

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar w stanie nienaruszonym w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z podlegającym zwrotowi towarem.

2. W celu dokonania zwrotu zakupionego towaru należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu na własny koszt zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przesyłki z towarem podlegającym zwrotowi, na adres Werner P.POŻ widniejący w zakładce "Kontakt"

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez Klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca Klientowi zapłaconą za produkt kwotę na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, jednakże nie wcześniej jak po otrzymaniu przez Werner P.POŻ zwróconego towaru od Klienta.

5. Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki i obsługi o ile miała taka miejsce. Werner P.POŻ nie przyjmuje zwrotów nadanych za pobraniem. 

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku towarów zmodyfikowanych, lub oznakowanych na indywidualne życzenie Klienta jak również w przypadku zamówień specjalnych.

6. Werner P.POŻ ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku niespodziewanego braku towaru, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta i w przeciągu 7 dni zwróci Klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy dokonaną przez Klienta płatność za niedostępny towar jeżeli taka płatność miała miejsce. 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Sklep internetowy Werner P.POŻ może wysyłać Klientowi wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji, na podany numer telefonu lub ares Klienta, zawierające informacje handlowe lub oferty. Klient ma prawo odmówić przyjmowania następnych takich wiadomości po otrzymaniu którejkolwiek z nich.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Zanim zaakceptujesz regulamin zapoznaj się z pełną polityką prywatności Administratora tutaj

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 9

Pliki Cookies

Usługodawca wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików Cookies. Pliki Cookies używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zwartości strony Sklepu do preferencji użytkownika. Więcej o pikach cookies tutaj

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony,  zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu i wchodza z chwilą naniesienia ich na stronie sklepu.

3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

4. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu .

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl